BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR DESEMBER 2020

Flat prisutvikling i desember.

Boligprisene forble uendret i desember 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

Foto: Getty Images

Boligprisene steg med 8,7 prosent i 2020.

God fart inn i 2021
– Årets siste måned gjenspeiler det vi har sett siste halvdel av året: Høy aktivitet i markedet og stigende boligpriser, påpeker administrerende direktør for Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland. – Tallene for desember forteller oss at både nye signeringer, visninger og befaringer ligger langt foran det vi så i samme periode i 2019. Konsekvensen av dette blir at vi går inn i det nye året med god fart og at januar ser ut til å bli en ny sterk måned i boligmarkedet.

– Skal vi oppsummere 2020, kan vi trygt si at det har overgått de mest optimistiske prognosene. Da pandemien inntraff, fryktet man det verste, men myndighetene tok tidlig grep og nullrente førte til at folk ikke ventet med boligkjøpet. Høy aktivitet kombinert med færre boliger som ligger ute til salgs, fører til prispress, og dette gjelder spesielt i Oslo. Legger man til usikkerheten rundt hvordan pandemien vil utvikle seg i 2021, ser vi for oss at det ikke vil bli noe prisfall med det første, mener hun.
– Kombinasjonen nullrente, lav byggeaktivitet og lavere forbruk både innenlands og utenlands, som igjen fører til sterkere kjøpekraft, gir oss en pekepinn på at det vil bli et godt boligmarked også i tiden fremover, avslutter Marianne Sodeland.

Ingen traff med prognosene
– Den sterke utviklingen vi har sett i boligmarkedet både i priser og volum fortsatte i desember. Uendrete boligpriser er unormalt for desember, og 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Ingen traff med sine prognoser for boligmarkedet i 2020, noe som skyldes at null-rentebeslutningen fra Norges Bank den 7. mai var umulig å forutsi. Dette samme gjelder tiltakene mot koronapandemien som først ga et kraftig fall i omsetning og priser i mars og april, og siden med nullrenten som ga en bred og sterk oppgang i boligprisene og aktiviteten i hele landet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Renten er x-faktoren i boligmarkedet nå. Som normalt for første halvår og januar, venter vi en sterk økning i boligprisene de neste månedene og spesielt januar. Hele effekten av nullrenten er trolig ikke tatt ut i boligmarkedet enda, sier Lauridsen.

Omsetningsrekord
I desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 99.581 boliger i Norge, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2019.

I desember ble det lagt ut 3.416 boliger til salgs i Norge, noe som er 6,5 prosent flere enn i samme måned i 2019. I 2020 er det lagt ut 102.175 boliger til salgs, noe som er 1,3 prosent færre enn i 2019.

– Veksten i antall nye boliger på markedet fortsatte i desember, men samlet ble det lagt ut litt færre boliger for salg i 2020 enn i 2019. Vi venter at det vil komme mange nye bruktboliger på markedet de kommende månedene, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i desember 2020. Det er en økning fra 46 dager i november. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager og lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 83 dager.

Oslo sterkest i desember og i 2020
Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Oslo med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest utvikling i 2020 hadde Oslo og Bodø m/Fauske med en oppgang på henholdsvis 12 og 11,1 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2020 med en oppgang på 5,2 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS