BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR NOVEMBER

Boligprisene i Norge hadde et lite fall i november: ned 0,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner, er prisoppgangen på 0,8 prosent. Det ble solgt 13,2 prosent flere boliger i november enn i samme periode i fjor.

Foto: Getty Images

Boligprisene er nå 7,8 prosent høyere enn for et år siden.

– Vi har hatt en meget god november måned, forteller administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland. – I desember vil det kanskje roe seg noe, men vi snakker tross alt om annerledesåret 2020, så det kan hende det blir full fart mot jul.  Vi hører fra kontorer at det fortsatt er høy aktivitet, så vi tar ikke juleferie riktig ennå.

– Sammenliknet med samme periode i fjor, har vi en kraftig vekst i både omsetning og nysigneringer. Dette gjelder spesielt i byene, påpeker hun.

– Ser vi på året under ett, så er det liten tvil at man er blitt overrasket over den gode veksten i markedet slik situasjonen så ut på vårparten. Det vitner om et sunt boligmarked, og at nordmenn velger å investere i bolig, hytte eller annen fritidseiendom, sier Sodeland. 

– Vi jobber kontinuerlig med å få de beste meglerkontorene med på laget for å kapre ytterligere markedsandeler. I løpet av november har vi inngått samarbeid med Meglergaarden i Moss, et meglerkontor med engasjerte, dyktige folk med masse kompetanse.

– Det blir spennende å se hvordan boligmarkedet i 2021 vil utvikle seg, men inntil da skal vi gjøre oss ferdig med 2020 som har vært et meget godt år for oss, avslutter hun.

– Det er imidlertid store forskjeller i boligprisutviklingen og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Norge er ikke alene om sterk vekst både i boligmarkedet og fritidsboligmarkedet i kjølvannet av koronapandemien. I mange land og byer i verden har boligmarkedet post korona vist seg å være motkonjunkturelt. Vårt eget hjem er en trygg havn mot korona, og forbrukere har endret forbruket sitt mot eget hjem, sier Lauridsen.

Fortsatt omsetningsvekst
I november ble det solgt 8.095 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 95.493 boliger i Norge, noe som er 6,1 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I november ble det lagt ut 6.972 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,3 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 98.111 boliger til salgs, noe som er 1,52 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det er solgt rekordmange boliger sist måned. I november fortsetter også økningen i antall nye boliger på markedet. Hvis veksten i antall omsetninger og antall lagt ut for salg vedvarer, vil vi i 2020 kunne passere 100 000 transaksjoner og 100 000 boliger lagt for salg. Det vil være historisk, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november 2020. Det er en reduksjon fra 47 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo med 18 dager og lengst salgstid hadde Stavanger m/omegn med 63 dager.

Regional prisutvikling
Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Bodø m/Fauske med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,6 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Bodø m/omegn med en oppgang på 10,4 og 10 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,2 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS