BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR OKTOBER

Prisene på boliger øker fortsatt: Opp 0,5 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner, er prisoppgangen på 1,1 prosent. Det ble solgt 9,4 prosent flere boliger i oktober enn på samme periode i fjor.

Foto: Getty Images

Boligprisene er nå 7,1 prosent høyere enn for et år siden.

– Oktober er tradisjonelt en periode av året hvor boligmarkedet roer seg noe ned. Men ingenting er normalt i år, og vi ser fortsatt prisoppgang og kortere omsetningstid på boliger her til lands, sier administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland.  – Partners hadde en omsetningsvekst på 20 prosent i oktober, så det er fortsatt god fart i markedet, understreker hun. 

 – Selv om det skjer mye rundt oss, er det fortsatt et sunt og godt boligmarked. Vi følger nøye med på myndighetenes anbefalinger, og våre meglere har god trening i å tilrettelegge for trygge befaringer og visninger. Samtidig kaprer vi stadig markedsandeler og opplever at flere frittstående eiendomsmeglere ønsker å bli en del av Partners-systemet.

– Det er mye som skjer på våre kontorer over hele landet, som for eksempel i Larvik, hvor de forteller om rekordhøy aktivitet på fritidsmarkedet og hvor omsetningstiden på boliger er redusert med over 22 prosent sammenlignet med i fjor! Så lenge vi har nullrente i Norge, tror jeg vi vil se at det vil være fortsatt mye aktivitet i boligmarkedet fremover, avslutter hun.

– Slik det ser ut nå vil boligprisutviklingen i 2020 bli sterkere enn de fleste spådde både ved inngangen til året og i kjølvannet av korona-pandemien i mars og april, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Tiltakene mot koronapandemien i kombinasjon med null-renten har gjort at etterspørselen etter bolig i Norge er blitt mye sterkere. Dette er synlig både i prisutviklingen, antall omsetninger og salgstiden. Og Norge er ikke alene om en slik trend. I mange byer og land verden over ser man den samme trenden. Vårt eget hjem er en trygg havn mot korona, sier Lauridsen.

Omsetningsveksten fortsetter
I oktober ble det solgt 10.045 boliger i Norge, noe som er 9,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 87.493 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I oktober ble det lagt ut 10.017 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,2 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 91.611 boliger til salgs, noe som er 1,92 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det er solgt rekordmange boliger sist måned i likhet med månedene etter at de strengest korona-tiltakene ble opphevet. I oktober øker også antall nye boliger på markedet i likhet med i september, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i oktober 2020. Det er en reduksjon fra 48 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo med 21 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand med 66 dager.

Regional prisutvikling
Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Romerike med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn og Tromsø med uendrete priser.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 9,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,2 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS