Moderat boligprisutvikling i juni

Boligprisene i Norge sank med 1,0 prosent i juni 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter en sterk oppgang i boligprisene så langt i år var utviklingen i juni moderat med en nedgang i de nominelle prisene og en flat utvikling i de sesongkorrigerte prisene. Dette er en normal utvikling for måneden å være, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Stor aktivitet

I juni ble det solgt 10.538 boliger i Norge, noe som er 9,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet alle deler av landet i løpet av måneden, og det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en enkeltmåned enn i juni. I årets første seks måneder er det er bare i 2015 det er blitt solgt flere boliger. Det er stor etterspørsel i boligmarkedet nå, sier Dreyer.

I juni ble det lagt ut 11.119 boliger for salg i Norge, noe som er 2,1 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, men til tross for et stort utbud blir mye av det som kommer på markedet solgt, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i juni 2018, noe som er 6 dager mer enn i juni 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 69 dager.

– Omsetningstiden har som normalt for sesongen sunket nasjonalt, men det er som vi har sett de senere årene store regionale forskjeller i salgstiden. I Oslo, Bergen og Trondheim har salgstiden gått betydelig ned siden nyttår, sier Dreyer.

Fortsatt moderat prisutvikling

I juni var det en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge.

Av byene hadde Bergen i juni svakest nedgang i prisene på -0,2 prosent. Størst nedgang hadde Follo med -1,8 prosent.

De aller fleste områdene i Norge har nå en positiv 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Romerike med en nedgang på -0,9 prosent, mens Hamar m/Stange har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

– Av byene er det Bergen som har den sterkeste trenden i prisutviklingen, mens prisene i Oslo etter mange sterke måneder nå har moderert seg vesentlig. Avviket mellom prisantydning og salgspris er ved utgangen av måneden på det laveste for juni å være på mange år, og det tyder på at markedet er i god balanse.

– Med finansminister Siv Jensen (Frp) sin videreføring av boliglånsforskriften ut 2019, økt boligbygging, betydelig svakere befolkningsvekst og renteøkning til høsten tilsier det en fortsatt moderat utvikling i boligprisene ut 2018, avslutter Dreyer.Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.